(?)

Inleiding

Leerlingen Opleiding Facilitaire Dienstverlening niveau 2 1e jaar gaan een website bouwen met als thema "Warenkennis". Binnen het Kwalificatie Dossier Facilitair Dienstverlener hoort dit thema bij Kerntaak 1 Voert facilitaire werkzaamheden uit. Werkproces 1.2 Bereidt en sitribueert eenvoudige gerechten en huishoudelijke dranken.

De competenties die de leerling leert zijn:

Doel van deze methode:

Algemene informatie
Voor het bouwen van de website kunnen leerlingen gebruik maken van internet en het leerboek ?????????? om de benodigde kennis te verzamelen.

Ten behoeve van de website is het onderdeel warenkennis verdeelt in 6 subgroepen :

De voorkennis wordt geactiveerd doordat de docent de subonderdelen Goede voeding en de Schijf van 5 met de hele klas centraal behandeld. Moeilijk begrippen worden centraal door middel van interactie geactiveerd.

 Hoe ziet het programma eruit:

De klas wordt in 5 groepen van 4 leerlingen verdeeld.

De leerlingen:

Als alle subgroepen zijn gepresenteerd, de feedback is verwerkt en beoordeeld door de docent. Wordt de website op de studenten Portal geplaatst. De studenten kunnen op deze manier zelf inloggen op de studentenportal en toegang verkrijgen tot de website Warenkennis.

Format waaraan de inhoud subgroep moet voldoen:

Beoordelingscriteria:

* presentatie
* inhoud website
* verwerking verbetering

De totstandkoming van de beoordeling wordt verwerkt in het leerlingvolgsysteem, zodat de leerling kan zien dat hij een bepaald onderdeel heeft gehaald


Richtlijnen om te zoeken: