(?)

Beoordelingsformulier:

Cijferbepaling:

0= niet gezien,niet aanwezig, niet gehoord, niet verwerkt
1= gezien, aanwezig,gehoord,verwerkt
2= gezien: kwam duidelijk naar voren, aanwezig: duidelijke weergave,
gehoord: goede intonatie, aansluiten bij de groep, verwerkt: gestructureerd verwerkt

Cijfer wordt verwerkt in Trajectplanner: het leerlingvolgsysteem

Beschrijving

0

1

2

Toelichting/Motivatie

Presentatie

 

 

 

 

Duidelijk te verstaan

 

 

 

 

Interactie met de groep

 

 

 

 

Gestructureerde presentatie

 

 

 

 

Goede intonatie

 

 

 

 

Inhoud website

 

 

 

 

Linken gebruikt

 

 

 

 

Correct Nederlands

 

 

 

 

Heldere, kleurrijk geheel

 

 

 

 

Gestructureerd

 

 

 

 

Verwerking Feedback

 

 

 

 

Feedback aangepast

 

 

 

 

 

Beoordeling Totaal : 10= eindcijfer