(?)

Feedbackformulier


Feedbackformulier                         Naam groep:                                         Datum:

 

 

 

Beschrijving

1

2

3

4

5

Toelichting/Motivatie

 

 

S

M

N

G

ZG

 

 

Beoordeling inhoud

 

 

 

 

 

 

 

Sluit het taalgebruik aan bij de doelgroep?

 

 

 

 

 

 

 

Is er voldoende diepgang?

 

 

 

 

 

 

 

Is de inhoud aantrekkelijk?

 

 

 

 

 

 

 

Is de inhoud concreet (zijn de gestelde criteria gehaald)?

 

 

 

 

 

 

 

Is het doel gehaald (waar gaat het over)?

 

 

 

 

 

 

 

Zit er opbouw in de presentatie Inleiding, kern, slot?

 

 

 

 

 

 

 

Is de vormgeving goed?

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling Presentatie

 

 

 

 

 

 

 

Hebben de sprekers overtuigingskracht?

 

 

 

 

 

 

 

Is de aanspreektoon prettig?

 

 

 

 

 

 

 

Is het volume voldoende krachtig?

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikt de spreker zijn handen?

 

 

 

 

 

 

 

Kijkt de spreker het publiek aan?

 

 

 

 

 

 

 

Audio Visuele middelen

 

 

Correct gebruik van deze middelen ?

 

 

 

 

 

 

 

Hoe is de positie t.o.v. de groep?

 

 

 

 

 

 

 

Hoe is de leesbaarheid van de presentatie?

 

 

 

 

 

 

 

Totaal te behalen punten

 

 

 

 

 

 

ZG=zeer goed,G=Goed,N=Neutraal,M=Matig,S=Slecht

De waardering is een indicatie waarin de leerling zich moet verbeteren.